Diploma RAAPA-2012

Diploma RAAPA-2012

Diploma League Parks of Siberia-2011

Diploma League Parks of Siberia-2011

Diploma RAAPA (Moscow)-2008

Diploma RAAPA (Moscow)-2008

Diploma RAAPA (Moscow)-2007

Diploma RAAPA (Moscow)-2007

Certificate "Sarmat" ISO 9001-2000

Certificate Sarmat ISO 9001-2000

Patent for the attraction "Magnetic-XXL"

Patent for the attraction Magnetic-XXL

Diploma CEI (St. Petersburg) -2004

Diploma CEI (St. Petersburg) -2004

Diploma Seminar (Sochi) -2004

Diploma Seminar (Sochi) -2004

Diploma Belexpo (Minsk) -2003

Diploma Belexpo (Minsk) -2003